Werkwijze

Stichting in het Licht is opgericht in februari 2012. We werken vanuit een christelijke identiteit. Er is een verlangen naar echtheid, meer van God en herstel. Seksuele zonden en verslavingen hebben de kerk en individuele levens verzwakt, het werk van God in ons ernstig belemmerd. Mannen zijn geroepen om hun gezinnen te leiden en belangrijke posities in te nemen. Daarom moeten wij breken met alles wat de intimiteit met God in de weg staat en gaan voor dat waarvoor God ons roept: een man te zijn naar Gods hart.

 

Het bestuur
C. Martini
J.J. Kroes
M. van der Pauw

 
Christian Martini: als ervaringsdeskundig therapeut stel ik vragen en ga graag het gesprek aan over de achtergronden van de verslavingen en bijbehorende leefgebieden. Hulpvragers ervaren dat vaak enerzijds als zowel confronterend en tegelijkertijd als een toegankelijke, laagdrempelige manier van moeilijke zaken bespreekbaar maken en in het Licht brengen. Ik merk dat het mensen helpt om eerlijk naar zichzelf te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen bijdrage aan het probleem. De houding daarbij is uitnodigend, laagdrempelig, vriendelijk maar ook recht door zee. 
LinkedIn-profiel van Christian Martini weergeven Profiel van Christian Martini weergeven

 

 

Raad van Advies

S. Voortman
E. Van Rhee

 

Sander Voortman Vrijheid in de diepste zin van het woord is, denk ik, het hoogste goed of de hoogste status die we hier op aarde kunnen vinden/bereiken. En hoewel velen er naar zoeken, lijkt het soms wel of maar weinigen het werkelijk vinden. Wonderlijk genoeg zijn degenen die echt verlost en vrij worden van alles wat hun eerder bond en drukte, vrijwel altijd bereid om deze rijkdom met anderen te delen en hen de weg te wijzen waarlangs ze deze vrijheid verkregen hebben. Ze wijzen zonder uitzondering naar een persoon die in het midden van de wereldgeschiedenis iets deed wat niemand ooit voor mogelijk had kunnen houden. Ze wijzen naar Jezus van Nazareth die al hun schuld wegnam. 
'Stichting In Het Licht' is geen nieuw concept en is ook niet gefundeerd op een oude formule. Het is eerder een wegwijzer of een stuk gereedschap om mensen te helpen te komen tot de geweldige status waartoe God hen bedoeld heeft, namelijk de kroon te zijn op Zijn schepping: 'de door Hem beminde en bevrijde mens'. 

J.J. Kroes Ik mag als penningmeester Stichting In het Licht dienen. In mijn eigen leven en door het werk van de stichting heb ik gezien wat het effect is als je naar anderen open bent over je worstelingen; vrijheid, verbondenheid en vervulling! Zeker als het om seksualiteit gaat. Deze stichting wil mannen daarbij helpen en daar werk ik graag aan mee! 

Egbert van Rhee, getrouwd met Ymkje en vader van drie kids. Ik ben bij stichting in het Licht betrokken geraakt, omdat Christian één van mijn gemeenteleden is. Ik ben de voorganger van zijn thuisgemeente. Ik ben voor Christian de theologische vraagbaak. Hij kan bij mij terecht voor bijbelse onderbouwing en theologische doordenking. Op het gebied van seks-verslaving heb ik ook de nodige ervaring opgedaan, dus ik voel me zeer verwant met deze thematiek. De belangrijkste ontdekking voor mijzelf op dit gebied is: Strijd niet tegen de verslaving, maar zoek de Heer. Onze strijd kan enkel gewonnen worden doordat Hij een steeds grotere rol in ons leven gaat spelen. Zoek Hem en leef! 

Martijn van der Pauw Ik houd me voornamelijk bezig met de technische ondersteuning van Stichting In Het Licht.Ik wil me graag inzetten voor deze stichting omdat ik overtuigt ben dat een dubbelleven echte liefde in de weg staat en openheid (dus in het Licht staan) naar elkaar en naar God noodzakelijk is. Daarnaast vind ik het fantastisch om te zien hoe gedreven Christian is om mensen te helpen te strijden tegen deze verslaving. Hij wijst ze op de goede weg

in het licht